Send us a email: Info@lagjjailiria.com


049 85 99 99

Flats

Objekti Banesor 2B P 1 2 , ofron apartmane komfore me sipër faqetë ndryshme të pështatshme për çdo familje. Objekti banesor ka dy nivele bodrumi me garazhe nëntokësore, si dhe parkingje te jashtme. Objekti është I projektuar me dy ashensor, për 8 and 15 persona. Me ndriçim të mjaftueshëm, hapësira gjelberimi dhe rekreacioni.